Tiráž

Vydal:

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Tel: +421 41 7631 483
Fax: +421 41 7631 484
e-mail: pci-sk@pci-group.eu

Koncepcia, Programovanie, Dizajn

PCI Augsburg GmbH, Kommdirekt

Hostiteľ:
 
Infogate Internetové služby
www.infogate.de
Michael Bauer
m.bauerinfogate.de