Zatepľovacie systémy, omietky, lepenie, škárovanie, hydroizolácie, podlahy, nátery, lazúry

Komplexné riešenia pre všetky typy stavieb

1. Alexander Szabo
Mobil: +421 903 400 851
E-mail: alexander.szabo@pci-group.eu

1. Mgr. Martin Švarc
Mobil: +421 918 700 111
E-mail: martin.svarc@pci-group.eu

2., 3. Ľuboš Mako
Mobil: +421 918 585 451
            +421 918 594 016
E-mail: lubos.mako@pci-group.eu 

 
4. Michal Moško
Mobil: +421 915 954 390
E-mail: michal.mosko@pci-group.eu
 
5. Miroslav Gašinec
Mobil: +421 903 776 800
E-mail: miroslav.gasinec@pci-group.eu
 
6. Branislav Kudla
Mobil: +421 910 999 774
E-mail: branislav.kudla@pci-group.eu
 
7. Ing. Dušan Gonda
Mobil: +421 903 621 456
E-mail: dusan.gonda@pci-group.eu 
 
8. Ing. Pavol Nováček
Mobil: +421 911 707 911
E-mail: pavol.novacek@pci-group.eu
 
9. Ing. Branislav Várkoly
Mobil: +421 903 847 822
E-mail: branislav.varkoly@pci-group.eu
 
10. Tomáš Balint
Mobil: +421 911 808 911
E-mail: tomas.balint@pci-group.eu