Zatepľovacie systémy, omietky, lepenie, škárovanie, hydroizolácie, podlahy, nátery, lazúry

Komplexné riešenia pre všetky typy stavieb

Odborno-technickí poradcoviaObjektoví poradcovia

1. Ing. Jozef Horváth
Mobil: +421 918 444 918
E-mail: jozef.horvath@pci-group.eu

 

2. Ľuboš Mako
Mobil: +421 918 585 451
E-mail: lubos.mako@pci-group.eu 
 

3. Anton Malovec
Mobil: +421 918 594 016
E-mail: anton.malovec@pci-group.eu

3., 4. Michal Moško
Mobil: +421 915 954 390
E-mail: michal.mosko@pci-group.eu 

4. Mgr. Rastislav Majerech
Mobil: +421 905 209 208
E-mail: rastislav.majerech@pci-group.eu
 
5. Miroslav Gašinec
Mobil: +421 903 776 800
E-mail: miroslav.gasinec@pci-group.eu
5., 6. Peter Ovečka
Mobil: +421 918 828 828
E-mail: peter.ovecka@pci-group.eu
6. Branislav Kudla
Mobil: +421 910 999 774
E-mail: branislav.kudla@pci-group.eu
 
7. Ing. Dušan Gonda
Mobil: +421 903 621 456
E-mail: dusan.gonda@pci-group.eu 
 
8. Ing. Pavol Nováček
Mobil: +421 911 707 911
E-mail: pavol.novacek@pci-group.eu
 
9. Ing. Branislav Várkoly
Mobil: +421 903 847 822
E-mail: branislav.varkoly@pci-group.eu
 
10. Tomáš Balint
Mobil: +421 911 808 911
E-mail: tomas.balint@pci-group.eu