Špeciálne opravné malty na betón a murivo

Univerzálne cementové opravné malty na betón a murivo so špeciálnymi prísadami a sklenými vláknami. Na opravy balkónov, terás, schodísk, výtlkov v podlahách, ...

  • PCI Polycret® K 30 Rapid - rýchlotuhnúca malta
  • PCI Polycret® K 40 - malta s vysokou pevnosťou

PCI technologické riešenie na kritické podklady

  • PCI armovací systém

Preklenutie dilatačných škár a zníženie kročajového hluku

Inteligentné systémové riešenia vzhľadu a hluku od PCI

  • Garancia funkčnosti
  • Zníženie kročajového hluku o 8 dB
  • Dizajnovo čistý štýl bez obmedzení