PCI Pecimor®

Bitúmenové hydroizolácie spodnej stavby

  • Penetračný náter
  • Jednozložková stierka
  • Dvojzložková stierka

Sanácia muriva poškodeného vlhkosťou a soľami

Systémové riešenie PCI Saniment®

PCI riešenie spodnej stavby

PCI Barraseal® + PCI Pecimor® + PCI Saniment®

  • Minerálne hydroizolačné stierky
  • Bitúmenové hydroizolačné stierky
  • Sanačný systém na murivo