Velg en region og språk

PCI Pecimor®

Bitúmenové hydroizolácie spodnej stavby

  • Penetračný náter
  • Jednozložková stierka
  • Dvojzložková stierka

Sanácia muriva poškodeného vlhkosťou a soľami

Systémové riešenie PCI Saniment®

Sanácia muriva

Vonkajšie hydroizolačné opatrenia - Systém vonkajších živicových hydroizolačných stierok v kombinácii s injektážami proti vzlínajúcej vlhkosti