Vyhlásenia o parametroch výrobkov

1. júla 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa stanovili harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktoré nahradilo predchádzajúcu smernicu Rady 89/106/EHS.

Najdôležitejšou zmenou bolo, že všetky produkty podliehajúce harmonizovaným európskym normám (hEN) alebo Európskym technickým osvedčeniam (ETA) musia mať vypracované Vyhlásenie o parametroch (VoP), ktoré musí byť dostupné pre zákazníkov.

Platné Vyhlásenia o parametroch výrobkov sú k dispozícii v sekcii Na stiahnutie.

Pre zaistenie sledovateľnosti je okrem identifikačného kódu (názvu produktu) na obale a v technickom liste výrobku uvedené aj číslo Vyhlásenia o parametroch.

Vyhlásenia o parametroch - archív
Názov produktu/ identifikačný kód
Jazyk
Vyhlásenia o parametroch - na stiahnutie
Jazyk