Preklenutie dilatačných škár a zníženie kročajového hluku

Inteligentné systémové riešenia vzhľadu a hluku od PCI

Moderné veľkoformátové dlažby sú ideálne na veľké plochy a do moderných interiérov. Nechceným efektom používania dlažieb je vyššia miera kročajového hluku a problém dilatácií, ktoré musia byť navrhnuté v závislosti od geometrie a veľkosti miestnosti a ktoré je nutné priznať aj na dlažbe.Vznikol tak problém,  ako navrhnúť pokladanie tak, aby nevzhľadné dilatácie na ploche boli čo  najmenej rušivé, a aby bol systém škár maximálne esteticky „čistý“ a pravidelný.

Spoločnosť PCI ponúka pokrokové riešenie inteligentného systému „jednotného vzhľadu“, ktorý umožňuje pokladať dlažbu bez ohľadu na  dilatačné škáry v podklade a súčasne znižuje mieru kročajového hluku.

» viac informácií