STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Dd 01. 09. 2015 je platná nová norma "Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) - STN 73 2901: 2015". Odporúčame odbornej aj neodbornej verejnosti venovať pozornosť jej obsahu.