PCI technologické riešenie na kritické podklady

Vďaka systémovému riešeniu so špeciálnymi PCI armovacími rohožami PCI Armiermatte GFM a PCI Armiermatte GFS a vláknami vystuženou stierkou PCI Periplan® Extra je možné bez problémov vytvoriť vrstvu vhodnú na následnú pokládku podlahových krytín, napr. na tieto nevyhovujúce podklady:

– na potery s trhlinami
– na podklady s rizikom vzniku trhlín
– na miesta s rôznymi typmi podkladov
– na podklady s vysokým pohybom (napr. drevené doskové podlahy)

» viac informácií