Sanácia muriva poškodeného vlhkosťou a soľami

Problémy s vlhkým murivom so sebou prinášajú ďalšie a často oveľa závažnejšie problémy. Voda v kvapalnom stave vnáša do muriva rozpustené soli a súčasne murivo stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti.
Pri dlhodobo neriešenom probléme sa môžu objaviť ďalšie problémy:
• plesne, ktoré môžu byť príčinou vážnych zdravotných problémov obyvateľov
• pokles pevnosti muriva, rozpad omietok a povrchových úprav,
• obmedzenie využívania priestorov,
• škody na zariadení interiérov a mnoho dalšíc

» viac informácií