Obklady a dlažby z prírodného a umelého kameňa

Nezameniteľný charakter prírodného kameňa poskytuje každému priestoru jedinečnú a luxusnú atmosféru. Či už v interiéroch budov alebo na terasách, balkónoch a vo veľkých mestských areáloch sa teší prírodný kameň stále väčšej popularite. Pri lepení a škárovaní prírodného kameňa je nevyhnutná dôkladná znalosť rozdielnych vlastností rôznych kameňov. Použité materiály musia byť zharmonizované so špecifickými nárokmi každého prírodného kameňa. 

Spoločnosť PCI Augsburg GmbH so svojím PCI Carra-Systémom vyvinula produktový rad pre profesionálne použitie, ktorý s malým počtom produktov vyhovie takmer všetkým zvláštnostiam a požiadavkám prírodných kameňov.

» viac informácií