Odborné školenia 2020

Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina usporadúva školenia spojené s praktickými ukážkami o nových produktoch, postupoch a novinkách v našom odbore. Svoju účasť na školení, prosím, oznámte minimálne týždeň pred termínom školenia odborno-technickému poradcovi v danom regióne.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

» viac informácií