Hydroizolácia konštrukcií pod úrovňou terénu

Všetky objekty alebo konštrukcie, ktoré sú založené v zeminách a majú plniť svoj účel a poslanie dlhodobo, mali by byť čo najlepšie chránené proti najrôznejším vplyvom, ktoré môžu rozrušovať betónové alebo murované konštrukcie.

» viac informácií