Vysokoelastická farba na sanáciu zatepľovacích systémov a fasád

PCI Multitop® Elastik T

Sanáciu zatepľovacieho systému, resp. jeho trhlín, je možné vykonať viacerými spôsobmi. Najjednoduchším spôsobom je použitie sanačnej vysokoelastickej fasádnej farby, ktorá vyplní a preklenie trhliny, vytvára ochranný film na zatepľovacom systéme a predlžuje jeho životnosť. Takouto farbou z portfólia BASF Slovensko spol. s r.o. je farba PCI Multitop® Elastik T.

» viac informácií