PCI riešenie spodnej stavby

PCI Barraseal® + PCI Pecimor® + PCI Saniment®

  • Minerálne hydroizolačné stierky
  • Bitúmenové hydroizolačné stierky
  • Sanačný systém na murivo