Košice 2015

Bytový dom, Ulica Slobody, Košice

Viac informácií
Dolný Kubín 2016

Bytový dom, Dolný Kubín

Viac informácií
Kysucké Nové Mesto 2015

Bytový dom, Rudinská cesta, Kysucké Nové Mesto

Viac informácií
Bratislava 2015

Detské ihrisko, Park Rešetkova-Osadná, Bratislava

Viac informácií
Snina 2016

Komplexná obnova bytového domu, Vihorlatská ul., Snina

Viac informácií
Košice 2016

Bytový dom, Park Angelinum 12-13, Košice

Viac informácií
Hrubov 2015

Kostol Hrubov

Viac informácií
Prešov 2015

Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov

Viac informácií
Rajecké Teplice 2014

Kúpele, Rajecké Teplice

Viac informácií
Moldava nad Bodvou 2015

Bytový dom, Severná 5-8, Moldava nad Bodvou

Viac informácií
Zázrivá 2014

Salaš, Zázrivá

Viac informácií
Košice 2016

Polyfunkčný objekt VERUM s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice

Viac informácií
Košice 2015

Základná škola, Tomášikova 31, Košice

Viac informácií
Štúrovo  2015

Bytový dom Bartókova 3, Štúrovo

Viac informácií
Krompachy 2014

Bytový dom, Lorenczova 7, Krompachy

Viac informácií
Štúrovo 2015

Bytový dom, Štefánikova 12-16, Štúrovo

Viac informácií
Vranov nad Topľou 2015-2016

Bytový dom Lúčna 826, Vranov nad Topľou

Viac informácií
Bratislava - Devínska Nová Ves 2015

Bytový dom, P. Horova č. 17-19, Bratislava - Devínska Nová Ves

Viac informácií
Ilava 2015 - 2016

Bytové domy, Za Medňanskou, Ilava

Viac informácií
Poruba 2016

Rodinný dom - drevenica, Poruba

Viac informácií
Dubnica nad Váhom 2016

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Viac informácií
Smižany 2016

Rekonštrukcia fasády kostola, Smižany

Viac informácií
Lacková 2015

Rekonštrukcia kostola, Lacková

Viac informácií
Košice 2016

Obytný súbor „Park Anička“, Košice

Viac informácií
Banská Bystrica 2014

Bytový dom, Šalgotarjánska 1, Banská Bystrica

Viac informácií
Banská Bystrica 2014

Bytový dom, Sitnianska 2-10, Banská Bystrica

Viac informácií
Banská Bystrica 2014

Bytový dom, Starohorská 6-16, Banská Bystrica

Viac informácií
Banská Bystrica 2015

Bytový komplex Družstevná a Golianova ulica, Banská Bystrica

Viac informácií
Nitra 2017

Radová zástavba, Lukov Dvor, Nitra

Viac informácií
Nová Dubnica 2017

Kúpalisko Letka, Nová Dubnica

Viac informácií
Bratislava 2015-2016

Bytový dom, ul P. Horova 17, 19, Bratislava

Viac informácií
Spišská Nová Ves 2017

Materská škola, Komenského ul., Spišská Nová Ves

Viac informácií
Poprad 2016 - 2017

Bytový dom ODRA, Šrobárova 13 – 27, Poprad

Viac informácií
Vranov nad Topľou 2017

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Vranov n. Topľou

Viac informácií
Prešov 2017

Bytový dom, Nábrežná, Prešov

Viac informácií
Párnica 2017

Kostol, Párnica

Viac informácií
Košice 2017

Bytový dom, Cesta pod Hradovou 38, Košice

Viac informácií
Moldava nad Bodvou 2017

Bytový dom, Námestie Mieru 11, 12, Moldava nad Bodvou

Viac informácií
Ličartovce 2018

Farský kostol sv. Martina, Ličartovce

Viac informácií
Šarišské Michaľany 2018

Bytový dom, Šarišské Michaľany

Viac informácií
Výrava 2018

Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela, Výrava

Viac informácií
Prešov 2018

Historická administratívna budova, Prešov

Viac informácií
Trusalová 2018 – 2019

Penzión, Trusalová

Viac informácií
Dunajská Streda 2018

Bytový dom, Dunajská Streda

Viac informácií
Veľká Dolina 2018

Bytový dom, Veľká Dolina

Viac informácií
Modra 2017

Bytový dom, Modra

Viac informácií
Myjava 2017

Rekonštrukcia múzea Slovenskej národnej rady, Myjava

Viac informácií
Malacky 2017

Radová výstavba, Malacky

Viac informácií
Malacky 2017 – 2018

Reštaurácia, Malacky

Viac informácií
Bratislava 2018

Bytový dom, Jungmannova 2 – 4, Bratislava

Viac informácií
Trenčín 2018

Bytový dom, ul. 28. októbra, Trenčín

Viac informácií
Trenčín 2018

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín

Viac informácií
Dubnica nad Váhom 2018

Administratívna budova, Dubnica nad Váhom

Viac informácií
Nováky 2018

Bytový dom, Nováky

Viac informácií
Dubnica nad Váhom 2018

Bytový dom, Dubnica nad Váhom

Viac informácií
Lysá pod Makytou 2018

Polyfunkčný dom, Lysá pod Makytou

Viac informácií
Trenčianske Teplice 2018

Polyfunkčný dom, Trenčianske Teplice

Viac informácií
Považská Bystrica 2018

Bytový dom, Považská Bystrica

Viac informácií
Čadca 2018

Bytový dom, Čadca

Viac informácií
Kalinov 2018

Kostol, Kalinov

Viac informácií
Krásno nad Kysucou 2018

Hasičská zbrojnica, Krásno nad Kysucou

Viac informácií
Zvolen 2018

Bytový dom, Zvolen, ul. Ľ. Štúra

Viac informácií
Dolná Trnávka 2018

Kostol, Dolná Trnávka

Viac informácií
Levice 2018-2019

Bytový dom, Levice, Pradiarenská 7-9-11

Viac informácií
Pezinok 2018

Zámok, Pezinok

Viac informácií
Bratislava 2018

Bytový dom, Bratislava, Rustaveliho

Viac informácií
Bratislava  2018

Administratívna budova, Bratislava – Patrónka

Viac informácií
Bratislava 2018

Polyfunkčný dom NIDO, Bratislava

Viac informácií
Púchov 2018

Hasičská zbrojnica, Púchov

Viac informácií
Nitra 2018

Stredoškolský internát, Nitra

Viac informácií