Objekt : Bytový dom, Ulica Slobody, Košice
Dátum: 20.01.16
Obec: Košice 
Ulica: Ulica Slobody 20-24
Rok realizácie: 2015
Zadanie:

Cieľom obnovy bytového domu bolo zníženie energetickej náročnosti stavby, odstránenie havarijného stavu fasády a lodžií. Na steny boli aplikované fasádne izolačné dosky zo sivého EPS (Neopor), časť bytového domu bola realizovaná

z dosiek z minerálnej vlny, použité bolo lepidlo PCI Multicret® PS a stierková hmota PCI Multicret® Multi a ako povrchová vrstva omietka PCI Multiputz® ZS 2 s vysokou odolnosťou proti poveternostným podmienkam a ochranou proti rastu rias. Na balkóny bol aplikovaný difúzne otvorený systém so zateplením PCI Pecitherm® MultiPlus.

Aplikované výrobky:

PCI Multitherm® MP - zatepľovací systém

PCI Multitherm® MM - zatepľovací systém

PCI Pecitherm® MultiPlus - balkónový systém

Plánovanie: Ing. Diana Bratská
Realizačná firma: VEHRASTAV s.r.o.
Referenčný list