Objekt : Polyfunkčný objekt VERUM s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice
Dátum: 30.01.17
Obec: Košice 
Ulica: Hviezdoslavova 6
Rok realizácie: 2016
Zadanie:

Cieľom realizácie bolo odstránenie zatekania pavlačí na novostavbe polyfunkčného objektu spoločnosti VERUM s.r.o. Pôvodná zateplená a hydroizolovaná vrstva na vytvorenom pavlačovom paneli bola kompletne odstránená a nahradená certifikovaným, difúzne otvoreným systémom PCI Pecitherm® MultiPlus.

Aplikované výrobky:

PCI Pecitherm® MultiPlus - balkónový systém

Realizačná firma: IZOLPLAST s.r.o.
Referenčný list