Objekt : Základná škola, Tomášikova 31, Košice
Dátum: 20.01.16
Obec: Košice 
Ulica: Tomášikova 31
Rok realizácie: 2015
Zadanie:

Cieľom sanácie stien na ZŠ bolo odstránenie zatekania a vlhnutia stien v suteréne školy, kde sú umiestnené šatne. Po odstránení pôvodných omietok sa realizovali injektážne vrty a aplikoval sa injektážny krém PCI Saniment® Injekt C na vytvorenie chemickej clony proti vzlínajúcej vlhkosti, následne sa na celú stenu aplikovala hydroizolačná vrstva PCI Barraseal® CS, vyrovnávajúca vrstva z rýchlotuhnúcej omietky PCI Pericret® a interiérový oteruvzdorný bezrozpúšťadlový difúzny náter PCI Multitop® Classic.

Aplikované výrobky:

PCI Saniment® Injekt C - chemická clona

PCI Barraseal® CS - hydroizolácia

PCI Pericret® - rýchlotuhnúca omietka

PCI Multitop® Classic - interiérový náter

Realizačná firma: KISS Stavebné práce s.r.o.
Referenčný list