Objekt : Bytový dom, Dolný Kubín
Dátum: 25.01.17
Obec: Dolný Kubín 
Rok realizácie: 2016
Zadanie:

Bytový dom v Dolnom Kubíne, kde sa realizovalo čistenie a náter staršej fasády zhotovenej v roku 1998, ktorá bola napadnutá riasami. Pri práci bola použitá hydraulická plošina, vysokotlakové čistenie s použitím sanačného prostriedku a následným dvojnásobným náterom silikónovou farbou. Fasáda domu po sanácii žiari opäť ako nová.

Plocha: 1200 m2
Aplikované výrobky:

PCI Multitop® FC - biocídny sanačný prostriedok na plochy napadnuté riasami a inými mikroorganizmami

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

Realizačná firma: Demo DK s.r.o.
Referenčný list