Objekt : Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.01.17
Obec: Dubnica nad Váhom 
Rok realizácie: 2016
Zadanie:

Základná škola s materskou školou prešla v roku 2016 komplexnou rekonštrukciou exteriérovej ako aj interiérovej časti. Na fasáde bol použitý kontaktný zatepľovací systém PCI Multitherm® NEO so silikónovou tenkovrstvovou omietkou PCI Multiputz® RS a PCI Multiputz® MP - mozaikové omietky, v interiéri boli použité nátery PCI Multitop® Classic

Plocha: 1600 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® NEO - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® RS - silikónová ryhovaná omietka

PCI Multiputz® MP - mozaiková omietka

PCI Multitop® Classic - disperzný, bezrozpúšťadlový, interiérový náter

Plánovanie: Ing. arch. Ľubomír Bútora
Realizačná firma: SESTAV, s.r.o.
Referenčný list