Objekt : Rekonštrukcia fasády kostola, Smižany
Dátum: 25.01.17
Obec: Smižany 
Rok realizácie: 2016
Zadanie:

Základy kostola nachádzajúceho sa na sídlisku Západ I boli položené na jeseň v roku 1996. Výrazným architektonickým prvkom kostola sú dve 38-metrové monolitické veže, ktoré sú ukončené jednoramennými krížmi. V priestore medzi vežami je umiestnená jedna z dominánt interiéru – zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov výškou 5,6 m a rozpätím 3,6 m najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole.

Plocha: 750 m2
Aplikované výrobky:

PCI Multicret® DUO - lepenie a stierkovanie izolantov

PCI Multiputz® NoBio Z - silikónová zatieraná omietka s mimoriadnou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov

Realizačná firma: Bautop, s.r.o., Spišská Nová Nes
Referenčný list