Objekt : Rekonštrukcia kostola, Lacková
Dátum: 20.01.16
Obec: Lacková 
Rok realizácie: 2015
Zadanie:

Kostol postavený podľa plánov architekta J. Bobulu ml. začiatkom 20. storočia v historizujúcom slohu, inšpirovanom románskou a renesančnou domácou architektúrou. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a mohutnou asymetricky umiestnenou vežou so zvukovými arkádami a štítkovou atikou.

Plocha: 900 m2
Aplikované výrobky:

PCI Multitop® FT - silikátový fasádny náter

Realizačná firma: Jozef Selep
Referenčný list