Objekt : Bytový dom, ul P. Horova 17, 19, Bratislava
Dátum: 20.07.16
Obec: Bratislava 
Ulica: ul P. Horova
Rok realizácie: 2015 – 2016
Zadanie:

Bytový dom bol postavený v roku 1988. Obyvatelia sa odhodlali obnoviť svoj bytový dom podľa technických požiadaviek projektu EÚ-GUGLE v koncepte energeticky efektívnej obnovy bytového domu. Bytový dom hĺbkovou obnovou získal neporovnateľne vyššiu kvalitu bývania jeho obyvateľov, samostatnosť vo výrobe tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody. Obnovou bytového domu sa potvrdilo, že obnova bytových domov je možná aj v ultranízkoenergetickej úrovni. Po hĺbkovej obnove sa bytový dom presunul z pôvodnej triedy náročnosti „D“ do triedy „A“ s takmer nulovou potrebou energie. Potrebné množstvo energie na užívanie tohto bytového domu je vo vysokej miere zabezpečené energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov. Bytový dom získal prestížne ocenenie STAVBA ROKA 2016.

Plocha: 2 200 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® M - zatepľovací systém s minerálnou vlnou

PCI MultiTherm® NEO - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

Realizačná firma: E-RAN Slovakia spol. s r.o.
Referenčný list