Objekt : Materská škola, Komenského ul., Spišská Nová Ves
Dátum: 30.01.18
Obec: Spišská Nová Ves 
Ulica: Komenského
Rok realizácie: 2017
Zadanie:

Zámerom a cieľom investora bolo zlepšenie kvality obvodového plášťa a jeho tepelnoizolačných vlastností, ktoré sú dôležitým krokom smerom k energetickej hospodárnosti prevádzky objektu materskej škôlky. Realizovaná rekonštrukcia sa týkala fasády, soklov a atikových múrov. S ohľadom na komplexnosť rekonštrukcie, investor plánuje, v najbližšom období začať s plánovanou rekonštrukciou strechy budovy.

Plocha: 1 300 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® M - zatepľovací systém s minerálnou vlnou

PCI Multiputz® NoBio Z - silikónová zatieraná omietka s mimoriadnou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov

PCI Multiputz® MP - mozaiková omietka

Plánovanie: GUKO, s.r.o. , Ing. Slavomír Kollár
Realizačná firma: Arprog, a.s. Poprad
Referenčný list