Objekt : Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Vranov n. Topľou
Dátum: 30.01.18
Obec: Vranov nad Topľou 
Rok realizácie: 2017
Zadanie:

Komplexná rekonštukcia administratívnej budovy: zateplenie obvodového plašťa, rekonštrukcia a hydroizolácia sociálnych zariadení, rekonštrukcia schodísk, kancelárskych priestorov a strechy.

Plocha: cca 5 000 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® MP - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

PCI Pericem® EBF 02/04 - poterové betóny na podlahové vrstvy hrúbky 10–30 mm/20–70 mm

PCI Pericem® 505 - samonivelizačná hmota na vyrovnanie nerovností v hrúbke od 2 do 10 mm

PCI Lastogum® - hydroizolačná flexibilná stierková hmota pod obklady a dlažby v interiéroch

PCI Seccoral® 2K Rapid - rýchlotuhnúca hydroizolačná dvojkomponentná flexibilná stierková hmota

PCI Pericol® Special – C2T špeciálne lepidlo so zníženým sklzom na obklady a dlažby

PCI Pericol® FX Profi – C2TE špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

PCI Pericolor® Flex - špeciálna cementová škárovacia hmota na podlahové vykurovanie, balkóny, terasy, do kúpeľní, spŕch a kuchýň

PCI Silcofug® E - pružný silikónový tmel

PCI Gisogrund® PGM - plnený penetračný náter na savé podklady

PCI Gisogrund® PPB - kontaktný náter na nesavé podklady

PCI Pecicret® HK 02 - vápennocementová omietka vystužená sklenými vláknami

PCI Multitop® Premium - vysoko krycí disperzný náter, bezrozpúšťadlový, bez zmäkčovadiel, emisií a bez zápachu na nové aj staré omietky, sadrokartónové dosky, sadrové omietky a betón.

PCI Multitop® Classic - disperzný, bezrozpúšťadlový, interiérový náter

PCI Decotop® EW - dvojzložkový, epoxidový, pololesklý náter na betónové a cementové podklady na vodnej báze.

Plánovanie: Ing. Arch. Ochotnický
Realizačná firma: EBC Group s.r.o., GMT s.r.o.
Referenčný list