Objekt : Bytový dom, Nábrežná, Prešov
Dátum: 30.01.18
Obec: Prešov 
Ulica: Nábrežná
Rok realizácie: 2017
Zadanie:

Komplexná obnova bytového domu: - zateplenie obvodového plášťa - sanácia balkónov - obnova spoločných priestorov - rekonštrukcia soklov a pivníc - výmena stupačiek - rekonštrukcia strechy

Plocha: 3 500 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® MM - zatepľovací systém s minerálnou vlnou

PCI Multiputz® NoBio Z - silikónová zatieraná omietka s mimoriadnou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

PCI Multiputz® MP - mozaiková omietka

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

PCI Gisogrund® PPB - kontaktný náter na nesavé podklady

PCI Pericol® FX Profi – C2TE špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

PCI Multitop® Classic - disperzný, bezrozpúšťadlový, interiérový náter

Plánovanie: Ing. Kozlai Rudolf
Realizačná firma: Profimax s.r.o.
Referenčný list