Objekt : Kostol, Párnica
Dátum: 30.01.18
Obec: Párnica 
Rok realizácie: 2017
Zadanie:

Evanjelický kostol z roku 1926 – 1927 s oltárnym obrazom M. Mitrovského, ktorý sa nachádza v obci Párnica na Orave. Kostol bol po dlhých rokoch úspešne kompletne zrekonštruovaný mimo strešnej krytiny s materiálmi PCI.

Plocha: 1 226 m2
Aplikované výrobky:

PCI Gisogrund® PGM - plnený penetračný náter na savé podklady

PCI Pecicret® HK 02 - vápennocementová omietka vystužená sklenými vláknami

PCI Multitop® Elastik T - silikónový, vysokodifúzny, hydrofóbny, krycí, trhliny prekleňujúci náter, so samočistiacim efektom, odolný proti UV žiareniu a alkáliám

Realizačná firma: Ewastav s.r.o.
Referenčný list