Objekt : Bytový dom, Cesta pod Hradovou 38, Košice
Dátum: 30.01.18
Obec: Košice 
Ulica: Cesta pod Hradovou
Rok realizácie: 2017
Zadanie:

Cieľom obnovy bytového domu bolo odstránenie systémovej poruchy a havarijného stavu lodžií a zateplenie fasády na priečelnej stene logie. Na steny boli aplikované fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny, stierková hmota PCI Multicret® Multi a povrchová vrstva tvorená omietkou PCI Multiputz® ZS 2 s vysokou odolnosťou proti poveternostným podmienkam a ochranou proti tvorbe rias. Na lodžie bol aplikovaný difúzne otvorený systém so zateplením PCI Pecitherm® MultiPlus.

Plocha: 2 300 + 140 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® NEO - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

PCI Decotop® AZ - základný a vrchný akrylátový náter na vonkajšie a vnútorné použitie

PCI Pericol® FlexPlus - C2TE S1 flexibilné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb

PCI Pericol® FX Profi – C2TE špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

PCI Multitop® Classic - disperzný, bezrozpúšťadlový, interiérový náter

Plánovanie: OLICON s.r.o.
Realizačná firma: VEHRASTAV s.r.o.
Referenčný list