Objekt : Bytový dom, Námestie Mieru 11, 12, Moldava nad Bodvou
Dátum: 30.01.18
Obec: Moldava nad Bodvou 
Ulica: Námestie Mieru
Rok realizácie: 2017
Zadanie:

Cieľom obnovy bytového domu bolo odstránenie systémovej poruchy a havarijného stavu lodžií a zateplenie fasády na priečelnej stene lodžie. Na steny boli aplikované fasádne izolačné dosky zo sivého EPS (Neopor), vláknom vystužené lepidlo PCI Multicret® Super a povrchová vrstva tvorená omietkou PCI Multiputz® ZS 2 s vysokou odolnosťou proti poveternostným podmienkam a ochranou proti tvorbe rias. Na lodžie bol aplikovaný difúzne otvorený systém so zateplením PCI Pecitherm® MultiPlus.

Plocha: 2 000 + 430 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® NEO - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

PCI Decotop® AZ - základný a vrchný akrylátový náter na vonkajšie a vnútorné použitie

PCI Pericol® FlexPlus - C2TE S1 flexibilné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb

PCI Pericol® FX Profi – C2TE špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

PCI Multitop® Classic - disperzný, bezrozpúšťadlový, interiérový náter

Plánovanie: OLICON s.r.o.
Realizačná firma: IZOLPLAST s.r.o.
Referenčný list