Objekt : Bytový dom, Šarišské Michaľany
Dátum: 25.01.19
Obec: Šarišské Michaľany 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Komplexná obnova bytového domu. Obnova pozostávala z realizácie komplexného zateplenia objektu s prémiovou fasádnou omietkou PCI Multiputz® NoBio Z , zateplenia stropu suterénu, sanácie strechy a výmeny rozvodov ZTI. Projekt bol financovaný z prostriedkov ŠFRB.

Plocha: 1 200 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® MP - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® NoBio Z - silikónová zatieraná omietka s mimoriadnou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

Plánovanie: Ing. Fabišik Tomáš
Realizačná firma: Profimax s.r.o.
Referenčný list