Objekt : Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela, Výrava
Dátum: 25.01.19
Obec: Výrava 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Barokovo-klasicistický kostol postavený koncom 18.storočia. Obnovy prebiehali v rokoch 1863, 1890, 1924 a 2018. V roku 2018 prebehla sanácia obvodového plášťa kostola, sanácia základov a čiastočná revitalizácia interiéru.

Plocha: 800 m2
Aplikované výrobky:

PCI Polycret® K 40 - cementová opravná malta na steny, stropy a podlahy, so sklenými vláknami, pevnosť v tlaku 45 MPa

PCI Pecicret® K 01 - univerzálna vápennocementová murovacia a omietková malta, pevnosť v tlaku 5 MPa

PCI Pecicret® HK 02 - vápennocementová omietka vystužená sklenými vláknami

PCI Pericem® B25 - univerzálny betón na všetky bežné betonárske práce, pevnosť v tlaku 20/25 MPa

PCI Pericem® EBF 02 - poterové betóny na podlahové vrstvy hrúbky 10–30 mm

PCI Pericol® FX Profi – C2TE špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

PCI Saniment® PGI - izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a výkvetov

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

PCI Gisogrund® PGM - plnený penetračný náter na savé podklady

PCI Multigrund® PGS - silikónový penetračný náter pre silikónové nátery

PCI Gisogrund® PPB - kontaktný náter na nesavé podklady s obsahom granulátu.

Realizačná firma: Štefan Harvila
Referenčný list