Objekt : Historická administratívna budova, Prešov
Dátum: 25.01.19
Obec: Prešov 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Historická budova v širšom centre krajského mesta Prešov. V r. 2018 tu prebiehala komplexná obnova objektu sanáciou fasády a soklovej časti – sanačným systémom PCI Saniment®. Momentálne slúži na ako administratívna budova pre právne kancelárie.

Plocha: 800 m2
Aplikované výrobky:

PCI Saniment® - sanačný systém na vlhké alebo zasolené podklady

PCI Pecicret® K 01 - univerzálna vápennocementová murovacia a omietková malta, pevnosť v tlaku 5 MPa

PCI Pecicret® HK 02 - vápennocementová omietka vystužená sklenými vláknami

PCI Polycret® K 40 - cementová opravná malta na steny, stropy a podlahy, so sklenými vláknami, pevnosť v tlaku 45 MPa

PCI Pericem® Grund - spojovací mostík na cementovej báze na pevné spojenie betónových podkladov s pripojenými potermi radu PCI Pericem® a PCI Novoment®.

PCI Pericem® B25 - univerzálny betón na všetky bežné betonárske práce, pevnosť v tlaku 20/25 MPa

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

PCI Multigrund® PGU - univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové omietky

PCI Gisogrund® PGM - plnený penetračný náter na savé podklady

PCI Multigrund® PGS - silikónový penetračný náter pre silikónové nátery

PCI Gisogrund® PPB - kontaktný náter na nesavé podklady s obsahom granulátu.

Plánovanie: Pamiatkový úrad, Prešov
Realizačná firma: Ultra Prešov s.r.o.
Referenčný list