Objekt : Bytový dom, Veľká Dolina
Dátum: 25.01.19
Obec: Veľká Dolina 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Bytový dom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiérov aj komplet exteriéru. Bytový dom bol zateplený a povrchová úprava fasády je na silikónovej báze.

Plocha: 500 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® MP - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

Realizačná firma: YTTAN s.r.o.
Referenčný list