Objekt : Radová výstavba, Malacky
Dátum: 30.01.18
Obec: Malacky 
Rok realizácie: 2017
Zadanie:

Murovaná stavba, hrúbka muriva 300 mm, zateplená polystyrénom hrúbky 150 mm, realizovaná so silikónovou zatieranou povrchovou úpravou.

Plocha: 2017
Aplikované výrobky:

PCI Multicret® DUO - lepenie a stierkovanie izolantov

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

Plánovanie: EHR stav spol. s r.o.
Realizačná firma: EHR stav spol. s r.o.
Referenčný list