Objekt : Komplexná obnova bytového domu, Vihorlatská ul., Snina
Dátum: 25.01.17
Obec: Snina 
Ulica: Vihorlatská ul.
Rok realizácie: 2016
Zadanie:

Komplexná obnova a rekonštruckia bytového domu, realizácia zatepľovacieho systému, systémová sanácia balkónov, ochranný náter fasády, rekonštukcia schodísk, pivničných priestorov a strechy.

Plocha: 3500 m2
Aplikované výrobky:

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

PCI Multicret® Multi - lepiaca a stierkovacia hmota na zatepľovacie systémy

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

PCI Multiputz® MP - mozaiková omietka

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

PCI Pericol® Flex – C2TE - špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

PCI Multitop® Classic - disperzný, bezrozpúšťadlový, interiérový náter

Realizačná firma: JM plus s.r.o.
Referenčný list