Objekt : Bytový dom, Jungmannova 2 – 4, Bratislava
Dátum: 25.01.19
Obec: Bratislava 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Montáž zatepľovacieho systému PCI MultiTherm® MM na obvodovej stene bytového domu.

Plocha: 6 000 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® MM - zatepľovací systém s minerálnou vlnou

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

Plánovanie: DJS Architecture s.r.o.
Realizačná firma: Lukystav, s.r.o.
Referenčný list