Objekt : Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín
Dátum: 25.01.19
Obec: Trenčín 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Kompletná rekonštrukcia školy, zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom PCI Multitherm® NEO. Na stavbe boli použité najmodernejšie materiály a technológie.

Plocha: 3 500 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® NEO - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

Plánovanie: Keramoprojekt a.s.
Realizačná firma: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
Referenčný list