Objekt : Bytový dom, Nováky
Dátum: 25.01.19
Obec: Nováky 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Bytový dom prešiel komplexnou obnovou: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie pivničných priestorov a strechy, sanácia balkónových konštrukcií, soklová časť bola zateplená extrudovaným polystyrénom s povrchovou úpravou mozaikovými omietkami.

Plocha: 800 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® M - zatepľovací systém s minerálnou vlnou

PCI Multiputz® ZS - silikónová zatieraná omietka

PCI Multiputz® MP - mozaiková omietka

Plánovanie: BENET s.r.o.
Realizačná firma: TH STAV, s.r.o.
Referenčný list