Objekt : Bytový dom, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.01.19
Obec: Dubnica nad Váhom 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Bytový dom prešiel komplexnou obnovou: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie pivničných priestorov a strechy, sanácia balkónových konštrukcií, soklová časť bola zateplená extrudovaným polystyrénom s povrchovou úpravou mozaikovými omietkami, výmena výťahov, výmena TZB, ...

Plocha: 5 800 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® M - zatepľovací systém s minerálnou vlnou

PCI Multiputz® NoBio Z - silikónová zatieraná omietka s mimoriadnou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

PCI Multitop® Classic - disperzný, bezrozpúšťadlový, interiérový náter

PCI Multiputz® MP - mozaiková omietka

Plánovanie: Arch Konstrukt s.r.o.
Realizačná firma: E - RAN Slovakia spol. s r.o.
Referenčný list