Objekt : Bytový dom, Považská Bystrica
Dátum: 25.01.19
Obec: Považská Bystrica 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Na bytovom dome sa realizovala kompletná rekonštrukcia strechy zo zateplením, zateplenie obvodového plášťa systémom na báze sivého EPS s požiarnými pásmi, kompletná obnova balkónov s bezcementovým balkónovým systémom na báze tvrdeného podlahového EPS, vrátane hydroizolácie, dlažby a hliníkového zábradlia. V suteréne sa realizovalo zateplenie stropov pivníc s minerálnou vlnou. Pri vchodoch vybudovanie ochranných vstupných striešok a výmena starých chodníkov.

Plocha: 5 500 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® NEO - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® NoBio Z - silikónová zatieraná omietka s mimoriadnou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

Plánovanie: Ing. Gabčová
Realizačná firma: T mont, s. r. o.
Referenčný list