Objekt : Bytový dom, Čadca
Dátum: 25.01.19
Obec: Čadca 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Na balkónoch sa odstránili pôvodné vrstvy až na betónovú nosnú dosku. Vrstvy sa nahradili bezcementovým balkónovým systémom na báze tvrdeného podlahového EPS, vrátane hydroizolácie a dlažby. Boli vymenené aj zábradlia za hliníkové so sklenenou nadstavbou na uzatvorenie balkóna.

Plocha: 260 m2
Aplikované výrobky:

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

Plánovanie: Ing. Golis
Realizačná firma: STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ ŠURÍK s.r.o., o.z.
Referenčný list