Objekt : Bytový dom, Park Angelinum 12-13, Košice
Dátum: 25.01.17
Obec: Košice 
Ulica: Park Angelinum 12, 13
Rok realizácie: 2016
Zadanie:

Cieľom obnovy bytového domu bolo zníženie energetickej náročnosti stavby, odstránenie havarijného stavu fasády a balkónov. Na steny boli aplikované fasádne izolačné dosky zo sivého EPS (Neopor), vláknom vystužené lepidlo PCI Multicret® SUPER a povrchová vrstva tvorená omietkou PCI Multiputz® NoBio Z s vysokou odolnosťou proti poveternostným podmienkam a ochranou proti rastu rias. Na balkóny bol aplikovaný difúzne otvorený systém so zateplením PCI Pecitherm® MultiPlus, v interiéroch na stenách boli použité minerálne omietky PCI Multiputz® MSP 1.

Aplikované výrobky:

PCI Multitherm® NEO - zatepľovací systém

PCI Multiputz® NoBio Z - fasádna silikónová omietka

PCI Pecitherm® Multi Plus - balkónový systém

PCI Multiputz® MSP 1 - omietky v interiéroch

Plánovanie: OLICON s.r.o.
Realizačná firma: VEHRASTAV s.r.o.
Referenčný list