Objekt : Hasičská zbrojnica, Krásno nad Kysucou
Dátum: 25.01.19
Obec: Krásno nad Kysucou 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Na pôvodnej starej nefunkčnej požiarnej zbrojnici súkromný investor vystužil pôvodnú nosnú konštrukciu a nadstavil systémom betónového skeletu s vymúrovkou dve nové poschodia s bytovými jednotkami s kompletnou výbavou, zateplením fasády, vrátane nových balkónov.

Plocha: 800 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® NEO - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® ZX - silikón-silikátová zatieraná omietka

Plánovanie: Ing. Birtus
Realizačná firma: Peter Sýkora
Referenčný list