Objekt : Bytový dom, Zvolen, ul. Ľ. Štúra
Dátum: 25.01.19
Obec: Zvolen 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Hydroizolácia spodnej stavby - základov - v rámci rekonštrukcie okapových chodníkov.

Plocha: 160 m2
Aplikované výrobky:

PCI Pecimor® P - bitúmenový bezrozpúšťadlový rýchloschnúci penetračný náter

PCI Pecimor® 1K - jednozložková bitúmenová hydroizolačná bezrozpúšťadlová stierka na izoláciu spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej a netlakovej vode

Realizačná firma: Construct Bau s. r. o.
Referenčný list