Objekt : Kostol, Dolná Trnávka
Dátum: 25.01.19
Obec: Dolná Trnávka 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Obnova fasády kostola Najsvätejšej Trojice v obci Dolná Trnávka.

Aplikované výrobky:

PCI Multiputz® NoBio Z - silikónová zatieraná omietka s mimoriadnou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov

Plánovanie: Ing. arch. Ján Kôpka, Nová Baňa
Referenčný list