Objekt : Kostol Hrubov
Dátum: 25.01.16
Obec: Hrubov 
Rok realizácie: 2015
Zadanie:

Sanácia historického kostola - sanačný systém, vyčistenie fasády, silikónový náter interiérov, pokládka obkladov a dlažieb, štukové omietky a nátery stien a stropov.

Aplikované výrobky:

PCI Saniment® - sanačný systém na vlhké alebo zasolené podklady

PCI Saniment® PGI - izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a výkvetov

PCI Polycret® K 40 - cementová opravná malta so sklenými vláknami, pevnosť v tlaku 45 MPa

PCI Pecicret® K 01 - univerzálna vápennocementová murovacia a omietková malta, pevnosť v tlaku 5 MPa

PCI Pecicret® HK 02 - vápennocementová omietka vystužená sklenými vláknami

PCI Multiputz® MSP - minerálna biela tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou

PCI Multitop® FC - biocídny sanačný prostriedok na plochy napadnuté riasami a inými mikroorganizmami

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

PCI Pericol® Flex – C2TE - špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

Realizačná firma: Štefan Harvila
Referenčný list