Objekt : Hasičská zbrojnica, Púchov
Dátum: 25.01.19
Obec: Púchov 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Zateplenie objektu hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove

Plocha: 570 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® MP - zatepľovací systém so sivým alebo bielym polystyrénom

PCI Multiputz® ZX - silikón-silikátová zatieraná omietka

PCI Multitop® FM - minerálno-polymérový fasádny náter na silikónovej báze

Plánovanie: Ing. Ľudovít Černáček
Realizačná firma: MIPE Invest, s.r.o.
Referenčný list