Objekt : Stredoškolský internát, Nitra
Dátum: 25.01.19
Obec: Nitra 
Rok realizácie: 2018
Zadanie:

Zateplenie objektu internátu certifikovaným zatepľovacím systémom, sanácia balkónov a rekonštrukcia interiérov.

Plocha: 1 600 m2
Aplikované výrobky:

PCI MultiTherm® MM - zatepľovací systém s minerálnou vlnou

PCI Multiputz® ZX - silikón-silikátová zatieraná omietka

PCI Pecitherm® MultiPlus - zateplenie a hydroizolácia balkónov a lodžií bez poterov

PCI Pecicret® PR - murovacie lepidlo na tenkovrstvové murovanie pórobetónových blokov a tvárnic

PCI Pecicret® K 01 - univerzálna vápennocementová murovacia a omietková malta, pevnosť v tlaku 5 MPa

Plánovanie: Ing. S. Karas
Realizačná firma: MIPE Invest, s.r.o.
Referenčný list