Spoločnosť PCI-Group teší, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť.

Ochranu údajov berie spoločnosť PCI veľmi vážne. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje:

-        osobné údaje, ktoré spoločnosť PCI zhromažďuje pri návšteve našej webovej stránky
-        účely, na ktoré PCI používa tieto údaje
-        právny základ spracovania osobných údajov
-        príjemcov týchto osobných údajov
-        obdobie, počas ktorého sa budú tieto osobné údaje uchovávať
-        či ste povinný poskytnúť osobné údaje

Ďalej by sme Vás radi informovali o:

-        existencii vašich práv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov
-        prevádzkovateľovi v zmysle zákonov o ochrane údajov a prípadne o našom pracovníkovi ochrany údajov

1. Aké osobné údaje zbiera spoločnosť PCI pri návšteve našej webovej stránky?

(1)   Keď navštívite našu webovú stránku bez toho, aby ste nás kontaktovali alebo sa prihlásili, váš prehliadač automaticky odošle do nášho servera nasledujúce informácie:

-         IP adresu vášho počítača
-         informácie o vašom prehliadači
-         webová stránka, na ktorej ste boli tesne predtým, než ste sa dostali na našu webovú stránku
-         požadovaná URL adresa alebo súbor
-         dátum a čas vašej návštevy
-         objem prenesených údajov
-         informácie o stave, napr. chybové hlásenia

(2)   Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, získavame tieto informácie:

-         vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré poskytujete v e-maily alebo kontaktnom formulári
-         dátum a čas vašej správy

(3)   Naša internetová stránka ponúka možnosť bezplatného prihlásenia na odber newslettra. Obsahom newslettra sú odborné informácie o jednotlivých produktoch, akcie a pozvánky na podujatia. Keď sa používateľ prihlási na odber newslettra, budú nám poskytnuté požadované údaje z prihlasovacieho formulára:

-         Oslovenie
-         Meno
-         Priezvisko
-         E-mailová adresa

Nasledujúce informácie sa pri úplnom vyplnení prihlasovacieho formulára uvádzajú voliteľne:

-         Firma
-         Oddelenie/povolanie
-         Adresa
-         Telefon
-         Fax
-         Typ používateľa (obchodník, spracovateľ, projektant/architekt, súkromný staviteľ, verejná inštitúcia, iné)
-         Hlavné oblasti záujmu

Okrem toho sa pri prihlásením na odber newslettra sprostredkúvajú nasledujúce údaje:

-         IP adresa použitého zariadenia
-         Dátum a čas registrácie

(4)   Naša internetová stránka ponúka možnosť registrácie pomocou osobných údajov a možnosť vytvorenia používateľského profilu na využívanie dodatočných bezplatných služieb. Toto vytvorenie prebieha prostredníctvom registračného formulára. Uvedené údaje sa odovzdajú nám a my ich uložíme.

(4)Pri registrácii na našej internetovej stránke sa požadujú nasledujúce osobné údaje:

-         Oslovenie
-         Meno
-         Priezvisko
-         Adresa
-         E-mailová adresa
-         Telefon
-         Skupina používateľov (obchodníci, spracovatelia, projektanti/architekti, súkromné osoby, iné)

Pri zakladaní profilu na našej internetovej stránke sa voliteľne uvádzajú nasledujúce údaje:

-        Fax
-        Firma
-        Dodatok
-        Váš predajca
-        Zákaznícke číslo
-        IČO
-        DIČ alebo IČ DPH
-        Štát
-        Jazyk

Okrem toho sa pri zakladaní profilu na našej internetovej stránke sprostredkúvajú nasledujúce údaje:

-        IP adresa použitého zariadenia
-        Dátum a čas registrácie

2. V akom rozsahu a na aké účely spracováva spoločnosť PCI takéto údaje?

(1)   Pri návšteve našej webovej stránky používame vašu IP adresu a ostatné údaje, ktoré váš prehliadač automaticky odošle na náš server (pozri časť 1 ods. 1), s cieľom:

a)      zasielania požadovaného obsahu do vášho prehliadača. Pritom uchovávame úplnú IP adresu iba v takom rozsahu, aby sme vám mohli poskytnúť požadovaný obsah.

 b)      odoslania vašej IP adresy poskytovateľovi služieb na mapovanie vašej verejnej IP adresy s informáciami týkajúcimi sa spoločnosti a odvetvia (žiadne osobné informácie). Tieto informácie týkajúce sa spoločnosti a odvetvia budú zapracované do nášho systému merania webovej stránky. V tomto kroku spracovania sa vaša IP adresa nikdy neuchováva u nášho poskytovateľa služieb ani v našom systéme.

c)      chrániť nás pred útokmi a chrániť správne fungovanie našej webovej stránky. Pritom uchovávame tieto údaje iba krátkodobo a s obmedzeným prístupom maximálne na dobu 180 dní. Táto doba môže byť v prípade potreby a v rozsahu potrebnom na stíhanie útokov a incidentov predĺžená.

Spoločnosť PCI bude vyšetrovať používateľa IP adresy iba v prípade nezákonného útoku.

(2)   IP adresu vášho počítača uchovávame do odstránenia posledného oktetu IP adresy, t. j. v anonymnej forme, na meranie webového publika, čo nám umožňuje vylepšiť našu webovú stránku. Posledný oktet IP adresy odstránime ihneď po zbere. Z tohto dôvodu nezbierame osobné údaje o vašom používaní našich webových stránok.

(3)   Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, použijeme údaje podľa časti 1 ods. 2 na to, aby sme reagovali na vašu požiadavku a, ak je to možné, vyhoveli jej. Tieto údaje uchovávame v rozsahu potrebnom na reagovanie a splnenie vašej požiadavky.

(4)   Na zasielanie newslettra sa po prihlásení na odber newslettra používa e-mailová adresa používateľa. Iné osobné údaje, ktoré sa zhromaždia počas registračného procesu, slúžia na zabránenie zneužitiu údajov a na ochranu použitej e-mailovej adresy.

(5)   Registrácia slúži na prípravu a vývoj procesov uskutočňovaných v rámci zmlúv a vyúčtovaní, v ktorých dotknutá osoba figuruje ako zmluvná strana. Používatelia sa navyše na to, aby mohli využívať určité obsahy a služby, musia zaregistrovať.

3. Ste povinný poskytnúť údaje? Máte právo namietať proti spracovaniu?

Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač automaticky odošle informácie podľa článku 1 ods. 1 na náš server. Takéto údaje môžete voľne prenášať. Bez poskytnutia takýchto údajov vám nedokážeme poskytnúť požadovaný obsah.

Nie ste povinný umožniť nám používať vaše anonymizované údaje na meranie webového publika. Taktiež nie ste povinný umožniť nám používať vašu IP adresu na mapovanie s informáciami o vašej spoločnosti alebo odvetví.

Proti takémuto spracovaniu vašich anonymizovaných údajov môžete podať námietku kliknutím na nasledujúce tlačidlo:

Modify Privacy Options

Takáto námietka nemá žiadne dôsledky. Naďalej môžete používať našu webovú stránku.

Ak nás chcete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, môžete dobrovoľne poskytnúť údaje podľa časti 1 ods. 2. V kontaktnom formulári označíme povinné polia, ak také sú. Bez poskytnutia požadovaných údajov nám môžete zabrániť správne reagovať na vašu požiadavku a splniť ju.

Súhlas s používaním svojich údajov môžete kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4. Aký je právny základ spracovania?

Právnym základom spracovania podľa časti 2 je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnené záujmy sú určené podľa účelov uvedených v časti 2.

5. Akým príjemcom poskytujeme vaše údaje?

Údaje uvedené v časti 1 poskytujeme spracovateľom údajov v Európskej únii na účely určené v časti 2. Takýto spracovatelia údajov spracovávajú osobné údaje iba na základe našich pokynov a spracovanie sa uskutočňuje v mene nás. Nemáme v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretej krajiny.

6. Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť PCI zaviedla technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov pred náhodnou alebo nezákonnou zmenou, zničením, stratou alebo neoprávneným zverejnením. Takéto opatrenia sa budú neustále zlepšovať v súlade s technologickým vývojom.

7. Používame na našej webovej stránke súbory cookie?

Pri návšteve našej webovej stránky vás budeme informovať o používaní súborov cookie na našom bannere o cookie. Ďalším použitím našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Radi by sme vás informovali o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako môžete súbory cookie odmietnuť.

1.    Nasledujúce cookies sú dôležité na bezproblémové fungovanie našej stránky a jej určitých služieb: &nb

SessionPersistence
(PHPSESSID)
Tieto cookies nám umožňujú ukladať nastavenia, ktoré ste zvolili pri návšteve našej internetovej stránky.
Mažú sa hneď po vyprázdnení schránky vášho prehliadača alebo po jeho zavretí.

SessionConsent
(Cookie Disclaimer)
Tento cookie uchováva informáciu o tom, že súhlasíte s používaním cookies na našej internetovej stránke.Maže sa hneď po vyprázdnení schránky vášho prehliadača alebo rok po vašej návšteve.

customerType
Tento cookie uchováva informáciu o vašich používateľských údajoch v živom chate.Maže sa hneď po vyprázdnení schránky vášho prehliadača alebo po jeho zavretí.

fe_typo_user
Tento cookie uchováva informáciu o vašom profile po vašom prihlásení/vašej registrácii na domovskej stránke.Maže sa hneď po vyprázdnení schránky vášho prehliadača alebo po jeho zavretí.

2.    Nasledujúce cookies nám umožňujú meranie používania našej internetovej stránky:&nb

WT_FPC
Cookie Webtrends zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov prostredníctvom domény a všetkých subdomén. Prebieha to použitím cookie First Party na primárnej doméne spôsobom, ktorý tomuto cookie umožňuje aj čítanie subdomén.
2 roky po návšteve našej stránky

__utma
Tento cookie nám umožňuje vidieť, koľko návštevníkov prichádza na našu stránku a ako často.
2 roky po návšteve našej stránky

__utmb
Tento cookie zaznamenáva, kedy sa stránka zavrela, a používa sa v kombinácii s __utmc na účely merania toho, ako dlho si návštevníci pozerajú jednotlivé stránky.
30 minút po návšteve stránky

__utmc
Tento cookie zaznamenáva, kedy sa stránka zavrela, a používa sa v kombinácii s __utmb na účely merania toho, ako dlho si návštevníci pozerajú jednotlivé stránky.
Maže sa hneď po vyprázdnení schránky vášho prehliadača alebo po jeho zavretí

__utmt
Tento cookie sa používa na obmedzenie rýchlosti dopytov.
10 minút po prvej návšteve stránky alebo 10 minút po poslednom prenose dát

__utmz
Sleduje, ako sa naša stránka páči používateľom – či sa na ňu dostali napríklad cez vyhľadávač alebo odkaz na inej internetovej stránke alebo či priamo zadali internetovú adresu. Tiež ukazuje poradie stránok, ktoré návštevník otvoril.
6 mesiacov po návšteve našej stránky

utag_main
Tealium Tag Management používa cookie utag_main. Tento cookie pomocou niektorých hodnôt anonymne zaznamenáva návštevy používateľov prostredníctvom unikátneho identifikátora návštevy a unix/epoch časovej pečiatky.
1 rok po návšteve našej stránky

Nastavenia svojho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní. Rozhodnete tak, ktoré cookies povolíte a ktoré zakážete. Radi by sme vás upozornili, že ak nepovolíte používanie cookies uvedených v bode 7.1, môže sa stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej internetovej stránky.

8. Používanie nástrojov na analýzu webu

8.1 Google™ Analytics

Naša internetová stránka využíva službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“).

Služba Google Analytics používa cookies. Informácie o vašom používaní našich internetových stránok vygenerované súborom cookie sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google, ktorý sa prevažne nachádza v USA. Upozorňujeme vás na to, že na našich internetových stránkach bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bolo zabezpečené anonymné zaznamenávanie IP adries (takzvaný IP masking). Preto, keď sa tieto adresy sprostredkúvajú sieti na zaznamenávanie údajov Google Analytics, dochádza priamo a v pamäti s voľným prístupom k skráteniu IP adresy.

Na základe našej objednávky používa spoločnosť Google informácie vytvorené súbormi cookies na vyhodnocovanie vášho používania našej internetovej stránky, na zostavovanie správ o používaní našej internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej internetovej stránky a všeobecným používaním internetu. (Skrátená) IP adresa nebude zlúčená s inými dátami spoločnosti Google. Okrem konfigurácie vyššie uvedených nastavení prehliadača môžete zabrániť spracovaniu svojich údajov spoločnosťou Google aj tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze:

·        http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ako alternatívu pluginu Browser-Add-On alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach môžete na zabránenie zaznamenávaniu údajov prostredníctvom Google Analytics využiť tento odkaz. Do vášho zariadenia sa tak uloží Opt-Out cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov počas návštevy tejto webovej stránky. Ak svoje cookies vymažete, musíte opäť kliknúť na tento odkaz. Bližšie informácie nájdete na stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en https://policies.google.com/?hl=en alebo na stránke https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane údajov).

8.2 Webová analýza Webtrends

Pomocou cookies zhromažďuje analytický nástroj Webtrends anonymizované informácie o tom, ako sa používa naša internetová stránka. Takto získané informácie nám pomáhajú jednotlivé stránky neustále prispôsobovať potrebám našich návštevníkov. Webtrends cookie zhromažďuje informácie v anonymizovanej podobe a okrem iného nám poskytuje údaje o tom, koľko ľudí navštívilo našu stránku, z ktorých stránok títo ľudia prišli a ktoré stránky si otvorili. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Webtrends.
www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/

9. Integrácia Google Maps

(1) Táto internetová stránka využíva ponuku služby Google Maps. Tá umožňuje zobrazovanie interaktívnych kariet priamo na internetovej stránke, a tak aj pohodlné využívanie funkcií kariet.

(2) Na základe návštevy na internetovej stránke dostane Google informáciu o tom, že ste otvorili zodpovedajúcu podstránku tejto internetovej stránky. Okrem toho sa prenášajú údaje, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení v bode 3. To sa deje bez ohľadu na to, či v Google máte zriadený používateľský účet, pomocou ktorého ste sa prihlásili alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Keď ste prihlásení v Google, budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Keď si neprajete priradenie k vášmu profilu v Google, musíte sa odhlásiť pred aktivovaním tlačidla. Google uloží vaše údaje ako používateľské profily a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na návrh svojej internetovej stránky. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva predovšetkým (aj pre neprihlásených používateľov) na účely poskytovania relevantnej reklamy a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na tejto internetovej stránke. Máte právo na podanie námietky voči vytvoreniu takýchto používateľských profilov, pričom sa musíte obrátiť priamo na Google.

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracúvaní zo strany poskytovateľov pluginov nájdete vo vyhláseniach o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov daného poskytovateľa. Tam nájdete aj ďalšie informácie o vám prislúchajúcich právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google spracováva vaše osobné údaje aj v USA a podriadil sa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Integrácia fontov Google Fonts

Táto stránka využíva na jednotné zobrazovanie typov písma takzvané Web Fonts spoločnosti Google. Pri otvorení stránky načíta váš prehliadač do vašej schránky prehliadača fonty Web Fonts potrebné na správne zobrazovanie textov a typov písma. Na tento účel musí mať vami používaný prehliadať spojenie so servermi spoločnosti Google. Preto potrebuje spoločnosť Google informáciu o tom, že bola prostredníctvom vašej IP adresy otvorená naša internetová stránka. Funkcia Google Web Fonts sa používa v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našej ponuky on-line. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak váš prehliadač funkciu Web Fonts nepodporuje, použije váš počítač štandardné písmo. Viac informácií o Google Web Fonts nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Youtube

Táto internetová stránka obsahuje minimálne jeden plugin portálu YouTube patriaceho spoločnosti Google Inc. so sídlom v San Bruno/Kalifornia, USA. Ak navštívite časti našej internetovej stránky vybavené YouTube pluginom, vytvorí sa spojenie so servermi portálu YouTube. Serveru YouTube bude pritom oznámené, ktoré špeciálne časti našej internetovej stránky ste navštívili. Ak ste prihlásený/-á do svojho účtu na portáli YouTube, dovolíte službe YouTube, aby vaše správanie pri surfovaní na internete priamo priradila k vášmu osobnému profilu. Túto možnosť môžete zamietnuť tým, že sa vopred odhlásite zo svojho účtu. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní vašich údajov zo strany portálu YouTube nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov v rámci portálu www.youtube.com.

12. Aké máte práva?

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte určité práva, vrátane práva požadovať kópiu osobných informácií, ktoré o vás uchovávame, ak nás o to požiadate písomne:

12.1. Právo na prístup: právo na prístup k vašim informáciám (ak ich spracovávame) a niektorým ďalším informáciám (napríklad informácie uvedené v tejto politike ochrany osobných údajov);

12.2. Právo na opravu: ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu vašich osobných údajov;

12.3. Právo na vymazanie: známe aj ako „právo na zabudnutie“ a, jednoducho, vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov tam, kde neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na to, aby sme ich mohli ďalej používať. Toto nie je všeobecné právo na vymazanie, existujú výnimky. Napríklad máme právo aj naďalej používať vaše osobné údaje, ak je takéto použitie nevyhnutné pre splnenie našich zákonných povinností alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

12.4. Právo na obmedzenie použitia vašich údajov: právo pozastaviť používanie vašich osobných údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať. Upozorňujeme, že toto právo je v určitých situáciách obmedzené: keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali s vaším súhlasom, môžete požiadať o obmedzenie iba na základe: (a) nesprávnosti údajov; (b) ak je naše spracovanie protizákonné a vy nechcete vaše osobné údaje vymazať; (c) potrebujete ich na právne nároky; alebo (d) ak už nepotrebujeme používať údaje na účely, na ktoré ich uchovávame. Ak je spracovanie obmedzené, vaše údaje môžeme stále uchovávať, ale nemusíme ich ďalej používať. Vedieme zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzenie používania svojich osobných informácií, aby sme zaistili rešpektovanie tohto obmedzenia v budúcnosti.

12.5. Právo na prenosnosť údajov: právo vyžiadať si vaše osobné údaje, ktoré presúvame, kopírujeme alebo prenášame (ak je to technicky možné), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely v rôznych službách;

12.6. Právo namietať: právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane prípadu, kedy ich používame na naše oprávnené záujmy, priamy marketing;

12.7. Právo na informácie: máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a ľahko zrozumiteľných informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje; a

12.8. Právo na odvolanie súhlasu: ak ste poskytli svoj súhlas na všetko, čo robíme s vašimi osobnými údajmi, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (aj keď to urobíte, to neznamená, že všetko, čo sme dovtedy robili s vašimi osobnými údajmi s vaším súhlasom je protiprávne).

Vykonávanie týchto práv je pre vás bezplatné, musíte však preukázať vašu totožnosť dvomi schválenými identifikáciami. Vynaložíme primerané úsilie v súlade s našou zákonnou povinnosťou poskytovať, opravovať alebo vymazávať osobné údaje o vás v našich súboroch.

Ak máte otázky alebo si chcete uplatniť akékoľvek vaše práva uvedené v tejto politike ochrany súkromia a/alebo ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo nám napíšte a budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní. Kontaktné údaje nájdete v časti 10 nižšie.

Keď dostaneme formálne písomné sťažnosti, budeme kontaktovať osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme ju mohli informovať. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov, aby sme vyriešili akékoľvek sťažnosti, ktoré nemôžeme vyriešiť priamo.

Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým riešime sťažnosť, ktorú ste podali voči vašim osobným údajom, potom môžete sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov.

13. Kde môžete podať sťažnosť?

Sťažnosť máte právo podať u nášho pracovníka ochrany údajov (kontaktné údaje pozri nižšie) alebo u orgánu dohľadu, konkrétne v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Alebo sa môžete obrátiť na náš hlavný úrad na ochranu údajov:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

14. Kto je prevádzkovateľ a pracovník ochrany údajov?

Prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov o ochrane údajov môžete nájsť tu.

Náš pracovník ochrany údajov je:

Michael Götz
EU Data Protection Officer of PCI
86159 Augsburg

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

15. Ochrana súkromia detí

Táto webová stránka je určená osobám starším ako 18 rokov. Nesnažíme sa získavať údaje o osobách mladších ako 18 rokov.

Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali na webové stránky predkladať ani na nich uverejňovať žiadne údaje. Ak takáto osoba predloží osobné údaje prostredníctvom webových stránok, tieto údaje vymažeme hneď, ako nám bude známy ich vek, a následne ich nebudeme používať na žiadny účel.
Kontakt